Xin gia hạn thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài

Sau đây là những thông tin về xin gia hạn thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài. Bạn tham khảo nhé:

Trước ngày hết hạn thẻ tạm trú Công ty nơi người nước ngoài làm việc phải thực hiên thủ tich đăng ký gia hạn thẻ tạm trú, hoặc xin cấp mới thẻ tạm trú với thời hạn thích hợp.

Những người nước ngoài được gia hạn hoặc cấp thẻ tạm trú với thời hạn ba năm bao gồm:

– Nhà đầu tư nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phi Chính phủ

– Luật sư đã được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề.

– Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Thẻ tạm trú

Cơ quan cấp thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài:

Người nước ngoài tùy vào trường trường hợp có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú là một trong những cơ quan sau của Việt Nam

– Cục quản lý xuất nhập cảnh

– Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố.

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú Việt Nam:

– Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài ( Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bảng đăng ký mẫu chữ ký và con dấu);

– Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu trên 06 tháng.

– Giấy phép lao động ( Nhà đầu tư trưởng văn phòng dự án tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động.

Những tài liệu từ mục 1 đến mục 3 có thể được miễn nếu Công ty hoặc tổ chức sử dụng người nước ngoài đã từng nộp những văn bản tài liệu này lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để xin thị thực cho người nước ngoài.

– Mẫu đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam

– Mẫu đơn thông tin về người nước ngoài ( có ảnh và đóng dấu).

– Ảnh 3×4 ( 1 hình)

– Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh ( Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài…)

Khi người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú thì không phải xin cấp hoặc gia hạn Visa Việt Nam bởi thẻ Tạm trú là một loại thị thực đặc biệt vừa có hiệu lực của Giấy phép cư trú vừa có giá trị là một Visa.


[X]