Hồ Chí Minh
Icon Locate
Hồ Chí Minh

Thẻ ABTC là gì?

Top Ten Travel xin giới thiệu đến cho quý khách dịch vụ thẻ ABTC của doanh nhân APEC như sau: 1. Khái niệm thẻ ABTC: Thẻ ABTC Là loại giấy tờ dùng để thay thế thị thực nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC ( không có giá trị thay thế hộ chiếu). Do đó, khi nhập xuất cảnh, người mang thẻ cần xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ (còn giá trị và đúng với số hộ chiếu được in trên thẻ). Theo quy đinh của "Khung hoạt động chương trình thẻ ABTC" thì thẻ do cơ quan có thẩm quyền của một nền kinh tế thành viên cấp cho doanh nhân là công dân của mình, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên khác đồng ý. Như vậy, về thực chất việc cấp thẻ của một nền kinh tế thành viên ABTC được thực hiện theo sự ủy quyền của các nền kinh tế thành viên ABTC khác. 2. Giá trị của thẻ ABTC: - Thời hạn sử dụng trong 3 năm. - Được phép lưu trú tại nền kinh tế thành viên ABTC từ 2-3 tháng ( tùy thuộc quy định của mỗi nền kinh tế) cho mỗi lần nhập cảnh. - Được ưu tiên giải quyết thủ tục nhập cảnh quanh tại các cửa khẩu, vì mỗi nền kinh tế thành viên ABTC có cửa dành riêng cho người mang thẻ. 3. Đối tượng được cấp thẻ: Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC gồm: - Chủ tịch, Phó Chủ tích Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH, Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. - Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc. - Kế toán trưởng. - Giám đốc hoặc trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn. - Phó Giám đốc hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn ( chỉ áp dụng đối với các doanh nhân làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) - Người đứng đầu Chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp ( Giám đốc); Chủ nhiệm Hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã. Công chức, viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC. 4.Các nước tham gia APEC: Các nền kinh tế thành viên tham gia ABTC gồm: Australia, Chile, China, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Vietnam.

0 bình luận


ĐẶT NGAY Thêm vào giỏ hàng
0901330018