Hồ Chí Minh
Icon Locate
Hồ Chí Minh

Giấy miễn thị thực là gì?

Thị thực ( hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: Visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn. Một quốc gia không đòi hỏi phải có thị thực khi nhập cảnh trong một số trường hợp, thường là kết quả thỏa hiệp giữa các quốc gia đó với quốc gia của đương sự. Các quốc gia thường có các điều kiện để các cấp thị thực, chẳng hạn như thời hạn hiệu lực của thi thực, khoảng thời gian mà đương sự có thể lưu lại đất nước của họ. Thường thì thị thực hợp lệ cho nhiều lần nhập cảnh ( tùy theo điều kiện) nhưng có thể bị thu hồi vào bất cứ lúc nào và với bất cứ lý do gì. Thị thực có thể được cấp trực tiếp tại quốc gia hoặc thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó, đôi khi thông qua một cơ quan chuyên môn, công ty du lịch có sự cho phép của quốc gia phát hành. Nếu không có đại sứ quán hoặc lãnh sự quán ở nước mình, đương đơn phải đến một quốc gia thứ ba có cơ quan này. Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc bệt được phéo xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh. Giấy miễn thị thực   1. Đối tượng miễn thị thực: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện sau: a. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài ( dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. b. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 2. Hủy Giấy miễn thị thực: Người được cấp Giấy miễn thị thực sau đó nếu bị phát hiện những vấn đề không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế này sẽ bị hủy Giấy miễn thị thực. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc hủy Giấy miễn thị thực đối với người được cấp đang ở nước ngoài. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Quốc phòng ( Bộ đội Biên phòng) tại cửa khẩu thực hiện việc hủy Giấy miễn thị thực với người được cấp đang tạm trú ở Việt Nam hoặc đang ở cửa khẩu Việt Nam Trường hợp miễn Giấy thị thực bị hủy, phí xử lý hồ sơ sẽ không được hoàn trả.

0 bình luận


ĐẶT NGAY Thêm vào giỏ hàng
0901330018